Uw winkelmandje is momenteel nog leeg

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden keepingthedragonalive.com

Gebruik van deze website betekent de volledige aanvaarding van onderstaande Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, aankoop en overeenkomst welke wordt aangeboden/aangegaan op keepingthedragonalive.com


1. Prijzen en kortingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn in Euro´s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten of andere heffingen tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Tijdens promoties zijn er speciale prijzen, die geldig zijn gedurende de looptijd van deze actie.

2. Bestelling

keepingthedragonalive.com biedt de mogelijkheid om bestellingen te plaatsen via internet. Er geldt een minimum bestedingsbedrag van € 50,00. De besteleenheid is per doos, dat in de regel zal bestaan uit 6 flessen. Speciale geschenkdozen kennen afwijkende besteleenheden hebben. Bestellingen van wijnen die niet in het assortiment voorkomen, kunnen ook niet uitgevoerd worden.

3. Bezorging

Bestellingen worden binnen Nederland afgeleverd op een door u aan te geven adres. Er zal naar worden gestreefd om binnen 5 werkdagen na ontvangst van de bestelling de order voor het eerst bij u aan te bieden. U krijgt van de transporteur een bevestiging van de afleverdatum of er wordt telefonisch contact met u opgenomen om gezamenlijk de afleverdatum vast te leggen. Indien u niet aanwezig bent op het moment van bezorging door onze transporteur, wordt er eerste instantie geprobeerd om de bestelling bij buren af te geven en wordt u middels een kaart in de bus hierover geïnformeerd Indien dit niet mogelijk blijkt te zijn, wordt er telefonisch contact met u opgenomen om een nieuwe afleverdatum af te spreken. Indien de levering ook tijdens de tweede en derde poging niet kan worden uitgeleverd, zal de bestelling worden geannuleerd en gecrediteerd. keepingthedragonalive.com behoudt zich het recht voor om de verzendkosten in dat geval bij u in rekening te brengen. De bestellingen dienen na ontvangst door u gecontroleerd te worden. Klachten dienen op verval van het recht tot reclameren binnen 48 uur na ontvangst aan keepingthedragonalive.com gemeld te worden. keepingthedragonalive.com is niet tot nakoming gehouden en is niet gehouden tot vergoeding van enige schade, indien de bestelling door overmacht niet, niet juist of niet volledig aan u kan worden geleverd. Behoudens in geval van grove schuld of ernstige nalatigheid is de verplichting tot schadevergoeding doorkeepingthedragonalive.com terzake van het niet, niet juist of niet volledig leveren van een bestelling beperkt tot de waarde van de betreffende bestelling.

4. Bijdrage in bezorgkosten

Voor elke opgegeven bestelling met een verkoopwaarde lager dan € 100, - brengen wij € 7,50 in rekening als bijdrage in de bezorgkosten. Bestellingen boven de € 100,- worden kosteloos bezorgd op een door u opgegeven adres.

5. Retouren


Indien u binnen 5 werkdagen nadat uw bestelling bij u is bezorgd, deze bij nader inzien toch niet wilt hebben, kunt u deze aan ons retourneren. Hiertoe kunt u schriftelijk het verzoek indienen aan info@keepingthedragonalive.com, waarna u de bestelling per omgaande retour dient te zenden in de staat waarin u hem heeft ontvangen. De kosten voor het retour zenden van de bestelling komen voor uw rekening.

6. Factuur en betaling

De bestelling dient vooraf te worden betaald. Controleer de factuur goed.
In samenwerking met docdata payments bieden wij de volgende betalingsmogelijkheid (via een beveiligde SSL-verbinding): - iDEAL (internetbankieren)

Voor bedrijven is het tevens mogelijk om te betalen via facturering, hiertoe kan contact worden opgenomen met zakelijk@keepingthedragonalive.com. De standaard betalingstermijn is 14 dagen. Indien de betalingstermijn is overschreden zal het te betalen bedrag worden verhoogd met € 5,00 administratie- en incassokosten, onverminderd ons recht om, indien de betaling ook daarna niet bijgeschreven wordt dan wel door ons te incasseren is, de werkelijke kosten om tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wet voortvloeiende rechten uit te oefenen tot incasso van het verschuldigde bedrag te komen op u te verhalen en onze andere uit de wetvoortvloeiende rechten uit te oefenen.

7. Aansprakelijkheid

Bij de samenstelling van de inhoud van de website is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. Toch bestaat de mogelijkheid dat bepaalde informatie niet volledig is, niet correct is, of dat deze na verloop van tijd veroudert, In geval van klachten over een bij keepingthedragonalive.com gekocht artikel kunt u zich uiteraard altijd tot ons wenden, waarna wij onmiddellijk contact zullen opnemen met de desbetreffende producent. De aansprakelijkheid van de artikelen berust echter altijd bij de producent en keepingthedragonalive.com sluit hiermee iedere verantwoordelijkheid uit. keepingthedragonalive.com is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van een vertraagde levering van een bestelling. Daarnaast is toscaneweijn.nl niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen van het niet kunnen leveren van bestelde artikelen.

8. Eigendom en copyrights

Niets van deze website mag door derden gebruikt worden zonder uitdrukkelijke toestemming van VDWIJN bv. Alle rechten voorbehouden.

9. Privacy

keepingthedragonalive.com vindt het zeer belangrijk dat de door u verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld. keepingthedragonalive.com conformeert zich daarom aan de gedragsregels van de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie. Deze gedragsregels zijn gebaseerd op de 'European Convention on Crossborder Mail Order and Distance Selling', in maart 2002 aangegaan door de gezamenlijke verkopers op afstand, verenigd in de EMOTA, de European Mail Order and Distance Selling Trade Association. keepingthedragonalive.com zal de door u verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van uw bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij uw naam, het factuur- en afleveradres en uw betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om u de aangekochte producten te factureren. Uw gegevens worden intern gebruikt om u op de hoogte te stellen van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de website en eventuele andere relevante informatie over keepingthedragonalive.com. Indien u hier geen prijs op stelt, kunt u dit kenbaar maken door een e-mail te sturen naar info@keepingthedragonalive.com. Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van de bezoeker blijft onbekend.